Hosting SSD Tiêu Chuẩn

HD SSD 1

Gói hosting HD SSD 1 với dung lượng 1GB và băng thông không giới hạn.

HD SSD 2

Gói hosting HD SSD 2 với dung lượng 2GB và băng thông không giới hạn

HD SSD 3

Gói hosting HD SSD 3 với dung lượng 4GB và băng thông không giới hạn.

HD SSD 4

Gói hosting HD SSD 4 với dung lượng 6GB và băng thông băng thông không giới hạn.

HD SSD 5

Gói hosting HD SSD 5 với dung lượng 10GB và băng thông không giới hạn.

Powered by WHMCompleteSolution